16210_image_2021-12-01_080702.png

Tôn vinh nghề truyền thống qua bìa sách

01-12-2021

Việc đưa lụa tơ tằm, giấy dó, trúc chỉ lên bìa sách đã đem đến những tác phẩm văn học sự độc đáo, mới lạ. Điều này giúp độc giả có thể thưởng thức giá trị văn hóa cùng giá trị tri thức. Đặc biệt, bìa sách bằng lụa, giấy dó, trúc chỉ… góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống Việt.

content 1 mobi
content1
Trang 36 của 50 trang (986 bài)<<<...3637383940...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14