0_z3963859492894_4b6c2df1e57dccdbb846223169f3f48a.jpg

Nhà máy gạch Tuynel chất lượng cao Tuyên Quang (thuộc Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang) xác lập Kỷ lục Việt Nam với tính hiện đại và đồng bộ

16-12-2022

(kyluc.vn) – Thông qua thời gian kiểm tra hồ sơ và thẩm định, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục đến Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang: Đơn vị sở hữu Nhà máy sản xuất gạch Tuynel chất lượng cao Tuyên Quang hiện đại và đồng bộ nhất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2022).

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 34 trang (676 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14