0_z5384310731287_175ec3ee33cf811fbbbb7afcb7950e19.jpg

[WOWTIMES - VIETKINGS] Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (1868-2024) - 156 năm trân trọng tri thức - Top 100 đơn vị trên 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam 2024 - P.12

26-04-2024

(nienlich.vn) Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là thư viện của các đô đốc, thống đốc. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử thư viện tiếp tục phát triển mạnh mẽ tới hôm nay cùng với nhiều tài liệu được số hóa.

content 1 mobi
content1
Trang 5 của 50 trang (990 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14