0_image_2021-12-30_131938.png

5 xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2022

30-12-2021

Các sản phẩm thay thế thịt, các trang web 3.0, tiền điện tử, ransomware (một dạng phần mềm độc hại) và quy định mới cho các Big Tech (tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới) được xác định là những xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2022.

content 1 mobi
content1
Trang 3 của 15 trang (290 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14