0_xc3BU24.jpg

Điểm lại 8 công trình đầu tiên của Sài Gòn xưa

21-05-2020

Khách sạn Continental, nhà hát Thành phố, Bệnh viện Chợ Quán, Bưu điện trung tâm... là những công trình đầu tiên được xây tại vùng đất Sài Gòn Gia Định với lịch sử hơn 300 năm.

content 1 mobi
content1
Trang 16 của 16 trang (301 bài)<<<...16
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14