Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 16: Lạt ma Yuto Yundain Gongbo, ông tổ của y học truyền thống Tây Tạng

09-02-2019

Lạt ma Yuto Yundain Gongbo được coi là người sáng lập chính của nền y học Tây Tạng, dựa trên thành phần Tứ tụng y học của ông. Đóng góp quan trọng khác của ông đối với văn hóa Tây Tạng là Yuthok Nyingthik, tên đầy đủ là Yuthok Nyingthik Guru Sādhanā.

Yuthok Yonten Gonpo the Younger (1126-1202) là một bác sĩ Tây Tạng và một người thực hành Mật tông. Ông được cho là đã sáng tác Bốn Mật điển y học (Four Medical Tantrasrgyud bzhi), một chuyên luận gồm bốn cuốn sách về Y học cổ truyền Tây Tạng tạo thành khóa học chính trong truyền thống y học Tây Tạng.

 

 

Thần y Yutog Yontan Gonpo.

Ông được coi là người sáng lập chính của nền y học Tây Tạng, dựa trên thành phần Tứ tụng y học của ông. Đóng góp quan trọng khác của ông đối với văn hóa Tây Tạng là Yuthok Nyingthik, tên đầy đủ là Yuthok Nyingthik Guru Sādhanā, 'Ánh sáng mặt trời từ bi để phân tán bóng tối đau khổ' (g.yu thog snying thig bla sgrub sdug bsngalal ), đó là chu kỳ thực hành Mật tông chính của Phật giáo liên quan đến y học Tây Tạng. Theo truyền thống, nó được coi là một thành phần tinh thần quan trọng của sự chữa lành trong văn hóa y học Tây Tạng, và trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng, nó được coi là một phương pháp rất đặc biệt để đạt được sự thức tỉnh và nhận thức nhanh chóng.

Lược sử

 

 

Yuthok Yonten Gonpo, Người sáng lập Y học Tây Tạng.

Sinh ra ở làng Goshi Rethang ở miền Tây Tây Tạng, cha anh là Yuthok Khyungpo Dorje và mẹ anh là Pema Odenma. Yuthok xuất thân từ dòng dõi gia đình của các bác sĩ y học cổ truyền Tây Tạng từ thời vua Lha Thothori (441-561). Năm tám tuổi, ông bắt đầu học tập với cha và các giáo viên khác, bao gồm Manjusri với một loạt các chủ đề từ y học, Phật giáo, và nghệ thuật và ngôn ngữ. Năm mười bốn tuổi, anh bắt đầu du hành qua miền Trung Tây Tạng, nơi anh gặp một Geshe tên là Roton Konchok Kyap, người đã truyền Tứ tụng: Tinh hoa của các hướng dẫn bí mật Ambrosia cho Yuthok. Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên ông đến Ấn Độ, nơi ông đã nghiên cứu Tám cách chữa bệnh, Somaradza và các chuyên luận khác về y học với Paldan Phreng-ba. Khi anh hai mươi mốt tuổi, Yuthok trở về Tây Tạng, nơi ông thành lập một phòng khám và bắt đầu giảng dạy về thuốc cho học sinh của mình.

Năm ba mươi mốt tuổi, ông trở về Ấn Độ, nơi ông nhận được một giáo lý mà sau này được biết đến với cái tên Yuthok Nyingthig, Tinh hoa bên trong của Yuthok. Người ta nói rằng ông đã du lịch đến Ấn Độ sáu lần. Người đệ tử tận tâm của ông là Sumton Yeshe Sung, người đã nhận được bốn Mật điển và Yuthok Nyingthig. Ở tuổi bảy mươi, Yuthok đã tập hợp các học sinh của mình cho một giáo lý cuối cùng trước khi đạt được Thân thể Cầu vồng (Rainbow Body) và khởi hành đến Tunadug, vùng đất thuần khiết của Đức Phật.

Nội dung Bốn mật điển, nền tảng y học Tây Tạng

 

 

Bức tượng Yuthok Yonten Gonpo, cha đẻ của Y học Tây Tạng.

Yuthok The Younger đã để lại một di sản gồm hai viên ngọc quý, cụ thể là Tứ Mật Tông (văn bản cổ điển về Y học Tây Tạng) và Yuthok Nyingthig (một thực hành tâm linh rất nhỏ gọn,  quan trọng nhất đối với những người hành nghề Y học Tây Tạng).

Bốn Mật tông (Four Tantras) là một bộ gồm bốn Mật điển bao gồm nền tảng của Y học cổ truyền Tây Tạng. Nó được chia thành Mật tông gốc (rtsa rgyud), Mật điển giải thích (bshe rgyud), Mật tông hướng dẫn bằng miệng (man ngag rgyud) và Mật điển phụ (phyi ma rgyud). Root Tantra có sáu chương và giới thiệu (1), (2) phác thảo chung về các chủ đề, (3) cơ sở của bệnh, (4) chẩn đoán, (5) phương pháp điều trị và (6) liệt kê phép ẩn dụ được sử dụng trong Y học cổ truyền Tây Tạng. Mật điển giải thích được chia thành mười một phần và ba mươi mốt chương, và bao gồm (1) tóm tắt các nguyên tắc cơ bản, (2) vòng đời, (3) nguyên tắc cơ bản của bệnh lý, (4) hành vi và lối sống, (5) chế độ ăn uống, (6) dược lý, (7) công cụ của bác sĩ, (8) sức khỏe và phòng ngừa, (9) chẩn đoán, (10) phương pháp điều trị và (11) đạo đức của bác sĩ. Mật điển hướng dẫn bằng miệng có mười lăm bộ phận được giải thích trong chín mươi hai chương; các bộ phận bao gồm (1) bệnh lý của ba hài hước, (2) rối loạn nội bộ, (3) sốt, (4) bệnh lý của các bộ phận trên của cơ thể, (5) bệnh lý của các cơ quan rắn và rỗng, (6) bộ phận sinh dục rối loạn, (7) bệnh thông thường, (8) da liễu, (9) nhi khoa, (10) rối loạn phụ khoa, (11) rối loạn do khiêu khích tinh thần, (12) chấn thương, (13) độc tính, (14) tuổi thọ và (14) 15) thuốc kích thích tình dục. Mật tông tiếp theo có bốn chủ đề trong hai mươi lăm chương, bao gồm (1) chẩn đoán, (2) công thức dược lý, (3) liệu pháp thanh lọc và (4) liệu pháp bên ngoài.

Yuthok Nyingthik (g.yu thog snying thig) là một thực hành theo Mật tông có các thực hành Phật giáo kết hợp Y học cổ truyền Tây Tạng và Kim cương thừa.

Những thực hành này là một phần của dòng dõi gia đình được tổ chức bởi ngakpas được truyền lại qua gia đình Yuthok cho đến khi chúng được dạy cho Sumton Yeshe Zung, đệ tử tận tâm của Yuthok Yonten Gonpo the Younger. Những người nắm giữ dòng truyền thừa gần đây bao gồm Khenpo Truro Tsenam quá cố, Khenpo Tsultrim Gyaltsen và Micho Khedrub Gyatso Rinpoche quá cố. Hiện tại, Nida Chenagtsang đang giảng dạy theo truyền thừa này.

 

Theo Duy Khang - Kyluc.vn


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14